Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
163
Připojení a přenos > 
Prohlížení fotografií nebo videí na televizoru
Připojení prostřednictvím kabelu
Přehrávejte fotografie nebo videa propojením fotoaparátu s televizorem s 
podporou HDMI pomocí volitelného HDMI kabelu.
Zobrazení souborů na televizoru
V režimu Snímání nebo Přehrávání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 
q
 
ĺ
 Výstup HDMI 
ĺ
 možnost. (str. 182)
Vypněte fotoaparát i televizor.
Fotoaparát připojte k televizoru pomocí HDMI kabelu.
Zapněte televizor a vyberte zdroj HDMI.
Zapněte fotoaparát.
Prohlížení fotografií nebo přehrávání videí pomocí tlačítek 
fotoaparátu.
• 
Pokud televizor podporuje Anynet+(CEC), můžete připojit fotoaparát k 
televizoru pomocí kabelu HDMI s využitím metody Anynet+(CEC).
• 
Funkce Anynet+(CEC) umožňují ovládat připojená zařízení dálkovým 
ovládáním televizoru.
• 
Pokud televizor podporuje Anynet+(CEC), televizor se zapne automaticky 
spolu s fotoaparátem. Tato funkce nemusí být u některých televizorů k 
dispozici.
• 
Když je fotoaparát připojen k televizoru, můžete pořizovat fotografie nebo 
videa, ale některé funkce budou omezeny. Funkce snímání jsou podporovány, 
pouze pokud je na fotoaparátu možnost Výstup HDMI nastavena na hodnotu 
1920 X 1080p nebo Automatický a možnost výstupu HDMI v televizoru je 
nastavena na rozlišení 1920 X 1080p.
• 
Pokud zvolíte velikost videa 4096X2160 nebo 3840X2160 a připojíte 
fotoaparát k televizoru s podporou HDMI pomocí kabelu HDMI, velikost videa 
bude automaticky nastavena na 1920X1080 (30p).
• 
Po připojení k televizoru nemusejí být dostupné některé funkce fotoaparátu.
• 
Doba nezbytná pro propojení fotoaparátu a televizoru se může lišit v 
závislosti na používané paměťové kartě. Přestože hlavním důvodem použití 
paměťové karty je zvýšení přenosové rychlosti, neplatí nutně, že rychlejší 
paměťová karta zajistí rychlejší fungování HDMI.
• 
Videa 1920X1080 (60p) lze přehrávat pouze na televizorech s rozlišením Full 
HD nebo UHD, které umožňují přehrávání videí 60p.
• 
Chcete-li zobrazit 3D fotografie na televizoru, který nepodporuje funkci 3D, 
stiskněte tlačítko [I] a přepněte do režimu Anaglyf a nasaďte si příslušné 
brýle.
• 
Zachycené fotografie nebo videa můžete také přehrávat, pokud jste připojili 
fotoaparát k monitoru s aktivním rozhraním HDMI. Připojení a jejich vlastnosti 
se mohou v závislosti na monitoru lišit. Více informací naleznete v návodu k 
použití monitoru.
• 
Přehrávání videa UHD nemusí u některých televizorů fungovat správně.