Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
164
Připojení a přenos > 
Prohlížení fotografií nebo videí na televizoru
Zobrazení souborů na 3D televizoru
Fotografie nebo videa pořízené ve 3D režimu můžete prohlížet na 3D 
televizoru.
V režimu Snímání nebo Přehrávání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 
q
 
ĺ
 Výstup HDMI 
ĺ
 možnost. (str. 182)
Vypněte fotoaparát a 3D televizor.
Fotoaparát připojte ke 3D televizoru pomocí volitelného HDMI 
kabelu.
Zapněte vaši 3D TV a pak vyberte zdroj videa HDMI.
Zapněte fotoaparát.
Přejděte na 3D soubor a pak stisknutím tlačítka [I] přepněte 
do 3D režimu.
• 
Opětovným stisknutím tlačítka [I] přepněte do 2D režimu.
Zapněte 3D funkci televizoru.
• 
Více informací naleznete v návodu k použití televizoru.
Prohlížení 3D fotografií nebo přehrávání 3D videí pomocí 
tlačítek fotoaparátu.
• 
Soubor MPO s 3D efektem nelze zobrazit na televizoru, který tento formát 
souboru nepodporuje.
• 
Při sledování MPO souboru nebo 3D videa na 3D televizoru používejte 
správné 3D brýle.
Neprohlížejte 3D snímky nebo videa pořízená tímto fotoaparátem na 3D 
televizoru nebo 3D monitoru po dlouhou dobu. Mohly by se u vás projevit 
nepříjemné příznaky, jako je například namáhání očí, únava, nevolnost a další.