Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
165
Připojení a přenos
Připojení k počítači
Používání funkce Auto Backup pro 
fotografie nebo videa
Snímky nebo videa pořízená tímto fotoaparátem můžete bezdrátově 
odesílat do počítače.
Instalace programu pro automatické zálohování do počítače
Pomocí kabelu USB připojte fotoaparát k počítači.
Spusťte program i-Launcher, potom vyberte PC Auto Backup.
• 
Na počítač se nainstaluje program Auto Backup. Dokončete 
instalaci podle pokynů na obrazovce.
Odpojte kabel USB.
Před instalací programu dbejte na to, aby byl počítač připojen k síti.
Používání funkce Auto Backup
V režimu Přehrávání vyberte soubor a pak klepněte na položku 
 
ĺ
  .
• 
Ve zobrazení miniatur nelze funkci Auto Backup používat.
• 
Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, 
vyberte možnost Další.
• 
Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN 
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového 
bodu.
• 
Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá 
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 153)
Vyberte záložní počítač.