Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
167
Připojení a přenos > 
Připojení k počítači
Zapněte fotoaparát.
• 
Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
V počítači vyberte možnost Tento počítač 
ĺ
 Vyměnitelný 
disk 
ĺ
 DCIM 
ĺ
 100PHOTO nebo 101_0101.
Vyberte požadované soubory a přetáhněte je nebo je uložte 
do počítače.
Pokud je možnost Typ složky nastavena na hodnotu Datum, její název se 
zobrazí jako „XXX_MMDD“. Například u snímku pořízeného 1. ledna bude název 
složky „101_0101“.
Připojení fotoaparátu jako vyměnitelného 
disku
Přeneste soubory z paměťové karty do počítače po připojení fotoaparátu 
k PC.
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Windows
Fotoaparát můžete připojit k počítači jako vyměnitelný disk. Otevřete 
vyměnitelný disk a přeneste soubory do počítače.
Vypněte fotoaparát.
Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
• 
Menší konektor kabelu USB slouží pro připojení k fotoaparátu. Pokud 
kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za 
žádné škody spojené se ztrátou dat.
• 
Pokusíte-li se zasunout kabel USB do zásuvky HDMI, fotoaparát nemusí 
pracovat správně.