Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
168
Připojení a přenos > 
Připojení k počítači
Odpojení fotoaparátu (pro Windows 7)
Když je fotoaparát připojen k počítači jako vyměnitelný disk, při 
odpojování fotoaparátu se řiďte pokyny uvedenými níže. U operačních 
systémů Windows 8 a Windows 8.1 jsou způsoby odpojení fotoaparátu 
podobné.
Ujistěte se, že nedochází k přenosu dat mezi počítačem a 
fotoaparátem.
• 
Pokud na fotoaparátu bliká stavová kontrolka, znamená to, že se 
přenášejí data. Počkejte na ukončení blikání stavové kontrolky.
V hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače 
klepněte na položku 
.
Klepněte do zobrazeného okna.
Klepněte na zprávu o bezpečném odpojení.
Odpojte kabel USB.
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Mac.
Je podporován systém Mac OS 10.7 a vyšší.
Vypněte fotoaparát.
Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
• 
Menší konektor kabelu USB slouží pro připojení k fotoaparátu. Pokud 
kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za 
žádné škody spojené se ztrátou dat.
• 
Pokusíte-li se zasunout kabel USB do zásuvky HDMI, fotoaparát nemusí 
pracovat správně.