Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
16
Fotografické koncepce
Clona
Clona je jedním ze tří faktorů určujících expozici. Clona se skládá z tenkých 
kovových plátků, které se otevírají nebo uzavírají, a propouštějí tak světlo 
skrze clonu do fotoaparátu. Otvor clony určuje množství světla: čím větší 
clona, tím více světla propustí, a čím menší clona, tím méně světla projde.
Velikosti clony
Minimální clona
Střední clona
Maximální clona
Mírně otevřená clona
Hodně otevřená clona
Velikost clony je popsána hodnotou známou jako „F-číslo“. F-číslo 
vyjadřuje ohniskovou vzdálenost dělenou průměrem objektivu. Například 
pokud objektiv s ohniskovou vzdáleností 50 mm má f-číslo F2, průměr 
clony je 25 mm (50 mm/25 mm = F2).Čím menší je f-číslo, tím větší je 
velikost clony.
Velikost otvoru clony je popsán jako hodnota expozice (EV). Zvýšení 
hodnoty expozice (+1 EV) znamená dvojnásobné množství světla. 
Snížení hodnoty expozice (-1 EV) znamená poloviční množství světla. 
Funkci expoziční kompenzace můžete rovněž využívat k jemnému ladění 
množství světla použitím menších hodnot expozice 1/2, 1/3 EV apod.
+1 EV
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
-1 EV
Kroky hodnoty expozice