Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
171
Nabídka nastavení fotoaparátu
Uživatelské prostředí můžete ovlivnit pomocí těchto nastavení.
Nastavte možnosti 
uživatele:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 možnost.
Dostupné položky a jejich pořadí se mohou lišit v závislosti na podmínkách 
snímání.
Spravovat Vlastní režim
Nastavením, možností a jejich uložením vytvořte vlastní režimy snímání. 
Otevřete uložené vlastní režimy nebo je odstraňte. (str. 67)
Komprese RAW
Nastavte typ komprese RAW.
* Výchozí
Možnost
Popis
Bezztrátová 
komprese*
Soubory RAW jsou komprimovány beze ztráty dat.
Normální 
komprese
Soubory RAW jsou komprimovány se zanedbatelným 
dopadem na kvalitu obrazu.
Redukce šumu
Pomocí redukce šumu snížíte obrazový šum ve snímcích.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vysoká redukce 
šumu ISO
Tato funkce omezuje šum vznikající při použití vysoké 
citlivosti ISO. (VypnoutHlasitěNormální*, Potichu)
Dlouhodobá 
redukce šumu
Tato funkce snižuje šum, pokud fotoaparát nastavíte na 
dlouhou expozici. (VypnoutZapnuto*)
Pokud je funkce Dlouhodobá redukce šumu vypnutá, může se výskyt šumu 
zvýšit, když pořizujete fotografii pomocí funkce Bulb. Při používání funkce Bulb 
doporučujeme nastavit funkci Dlouhodobá redukce šumu na Zapnuto.
Uživatelská nastavení