Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
172
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Uživatelská nastavení
Barevný prostor
Možnost barevného prostoru umožňuje vybírat metody pro zastupování 
barev. Elektronická zobrazovací zařízení, jako jsou fotoaparáty, monitory 
a tiskárny, používají vlastní barevné rozsahy, které se nazývají barevné 
prostory.
* Výchozí
Možnost
Popis
sRGB*
sRGB (standardní RGB) představuje mezinárodní 
specifikaci, která definuje barevný prostor, vytvořenou 
IEC (Mezinárodní elektrotechnickou komisí). Běžně se 
používá k vytváření barev u počítačových monitorů a 
je také standardním barevným prostorem pro Exif. U 
běžných snímků a snímků, které budete uveřejňovat 
na internetu, doporučujeme používat sRGB.
Adobe RGB
Adobe RGB slouží k profesionálnímu tisku a má 
větší rozsah barev než sRGB. Tento širší rozsah barev 
usnadňuje úpravy snímků v počítači. Mějte na paměti, 
že jednotlivé programy jsou obecně kompatibilní s 
omezeným počtem barevných prostorů.
Adobe RGB
sRGB
Je-li barevný prostor nastaven na hodnotu Adobe RGB, budou se snímky ukládat 
ve formátu „_SAMXXXX.JPG“.