Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
173
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Uživatelská nastavení
Oprava deformace
Můžete opravit deformaci způsobenou objektivy. Tato funkce nemusí být u 
některých objektivů k dispozici.
Uživatelské nastavení
Můžete zvětšit nebo zmenšit množství informací na displeji.
1
2
3
Č.
Popis
1
Ikony
V režimu Snímání nastavení ikon na zobrazení vpravo.
2
Datum a čas
Nastavení zobrazení data a času.
3
Tlačítko
V režimu Snímání nastavení dotykových ikon na zobrazení vlevo a 
dole.
Rozvržení
Volba průvodce, který vám pomůže s kompozicí scény.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vypnuto*
Rozvržení je deaktivováno.
4 X 4
Nastaví mřížku 4 X 4.
3 X 3
Nastaví mřížku 3 X 3.
Kříž
Nastaví linky mřížky využívající nitkových křížů.
Diagonála
Nastaví linky mřížky na diagonální kříž.
Bezpečná oblast 
akce
Zobrazí linky mřížky na aktuální poměr stran videa. 
To je užitečné, pokud nahráváte video, které má 
odpovídat obrazovce jiného zařízení nebo pokud ho 
chcete upravovat.
4:3 Bezpečná 
oblast
Zobrazí linky mřížky pro poměr stran běžného 
televizoru (4:3). To je užitečné, pokud nahráváte video, 
které má odpovídat obrazovce jiného zařízení nebo 
pokud ho chcete upravovat.
2,35:1 Bezpečná 
oblast
Zobrazí linky mřížky pro poměr stran širokého plátna 
(2,35:1). To je užitečné, pokud nahráváte video, které 
má odpovídat obrazovce jiného zařízení nebo pokud 
ho chcete upravovat.
Linky mřížky se zobrazí, i když nahráváte video.