Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
174
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Uživatelská nastavení
Označení středu
Nastavení zobrazení křížového označení středu uprostřed obrazovky. 
Označení středu označuje standard pro nastavení vertikální a horizontální 
úrovně. Velikost označení středu můžete nastavit nebo na něj můžete 
používat efekty.
* Výchozí
Možnost
Popis
Displej
Zapnutí nebo vypnutí označení středu.  
(Vypnuto*, Zapnout)
Velikost
Nastavení velikosti označení středu.  
(VelkáNormální*)
Průhlednost
Nastavení použití efektu průhlednosti na označení 
středu. (Vypnuto*, Zapnout)
Označení středu se zobrazí, i když nahráváte video.
Přiřazení tlačítka
Můžete měnit funkci přiřazenou tlačítku Vlastní, tlačítku AEL, tlačítku EV 
nebo ovládacím voličům 1 a 2.
Vlastní
Nastaví funkci tlačítka Vlastní.
* Výchozí
Možnost
Popis
Optický náhled
Provádí funkci náhledu hloubky ostrosti při aktuální 
hodnotě clony. (str. 24)
Vyvážení bílé 
jediným dotykem
Provádí vlastní funkci vyvážení bílé.
RAW + jediným 
dotykem
Ukládá soubor do formátu RAW+JPEG. Chcete-li 
soubor uložit do formátu JPEG, znovu stiskněte toto 
tlačítko.
HDR jedním 
dotykem
Aktivuje nebo deaktivuje možnost dynamického 
rozsahu HDR.
Pohotovostní 
režim Video*
Přepnutí do pohotovostního režimu záznamu videa.