Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
175
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Uživatelská nastavení
* Výchozí
Možnost
Popis
Podržet FEL
Bude nadále blokovat intenzitu blesku i po snímání. 
(Intenzita zůstane zamknutá i po pořízení fotografie.) 
(str. 110)
Režim AF
Výběr metody ostření.
Oblast AF
Vyberte oblast automatického ostření.
Vyvážení bílé
Nastavení možnosti Vyvážení bílé (podle zdroje 
světla), které má vliv na barevnost fotografie.
ISO
Nastavení citlivosti fotoaparátu na světlo.
Měření
Výběr způsobu, kterým fotoaparát měří množství 
světla.
Ovládání dotykem
Nastavení umožňující ovládání dotykem v režimu 
snímání.
Dynamický rozsah
Vyberte volbu pro opravení rozdílů jasu 
způsobených stíny ve fotografii.
Minimální rychlost 
závěrky
Nastavení rychlosti závěrky nesmí být pomalejší, než 
vybraná rychlost.
Automatický rozsah 
ISO
Umožňuje zvolit maximální hodnotu ISO, při níž 
jsou voleny jednotlivé kroky EV, když je volba ISO 
nastavena na hodnotu Automatický.
Inteligentní filtr
Použití speciálních efektů na fotografii.
Průvodce snímky
Použije efekt na snímek podle zvoleného tématu.
Režim snímání
Možnosti Sekvenční nastavení, Sekvenční snímání, 
Samospoušť nebo Stupňování snímání.
AEL
Nastavení funkce tlačítka AEL. Funkci přiřazenou tlačítku (zámek zaostření, 
zámek expozice nebo jinou funkci týkající se snímání) můžete změnit. 
Funkce AEL a AFL ukládají hodnotu expozice nebo oblasti ostření při 
stisknutí tlačítka [a]. Funkce provedená namáčknutím tlačítka [Spoušť 
se liší podle funkce přiřazené tlačítku [a]. 
* Výchozí
Možnost
Popis
AEL*
Provede funkci zablokování automatické expozice. 
(Namáčknutí tlačítka [Spoušť ] spustí funkci zámku 
automatického ostření.)
Podržet AEL
Bude nadále blokovat automatickou expozici i po 
snímání. (Expozice zůstane zamknutá i po pořízení 
fotografie.)
AFL
Provede funkci zablokování automatického ostření. 
(Namáčknutí tlačítka [Spoušť ] spustí funkci zámku 
automatické expozice.)
Podržet AFL
Bude nadále blokovat automatické ostření i po 
snímání. (Ostření zůstane zamknuto i po pořízení 
fotografie.)
AEL + AFL
Spustí zároveň funkce zámku automatické expozice 
a zámku automatického ostření.
Podržet AEL+AFL
Bude nadále blokovat automatické ostření i 
automatickou expozici i po snímání. (Expozice i 
ostření zůstanou zamknuté i po pořízení fotografie.)
FEL
Spustí funkci zámku intenzity blesku. (str. 110)