Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
176
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Uživatelská nastavení
* Výchozí
Možnost
Popis
Ovládání dotykem
Nastavení umožňující ovládání dotykem v režimu 
snímání.
Dynamický rozsah
Vyberte volbu pro opravení rozdílů jasu 
způsobených stíny ve fotografii.
Minimální rychlost 
závěrky
Nastavení rychlosti závěrky nesmí být pomalejší, než 
vybraná rychlost.
Automatický rozsah 
ISO
Umožňuje zvolit maximální hodnotu ISO, při níž 
jsou voleny jednotlivé kroky EV, když je volba ISO 
nastavena na hodnotu Automatický.
Inteligentní filtr
Použití speciálních efektů na fotografii.
Průvodce snímky
Použije efekt na snímek podle zvoleného tématu.
Režim snímání
Možnosti Sekvenční nastavení, Sekvenční snímání, 
Samospoušť nebo Stupňování snímání.
Blesk
Nastavení voleb blesku podle podmínek snímání.
Inteligentní 
přiblížení
Přibližte objekt s menším snížení kvality fotografie 
než u digitálního zoomu.
Pomoc při ručním 
ostření
Nastavte funkci pomoci, která vám usnadní 
zaostřování při ručním otáčení kroužku ostření.
Linka mřížky
Volba průvodce, který vám pomůže s kompozicí 
scény.
* Výchozí
Možnost
Popis
Blesk
Nastavení voleb blesku podle podmínek snímání.
Inteligentní 
přiblížení
Přibližte objekt s menším snížení kvality fotografie 
než u digitálního zoomu.
Pomoc při ručním 
ostření
Nastavte funkci pomoci, která vám usnadní 
zaostřování při ručním otáčení kroužku ostření.
Linka mřížky
Volba průvodce, který vám pomůže s kompozicí 
scény.
EV
Nastavení funkce tlačítka EV.
* Výchozí
Možnost
Popis
EV*
Nastavte hodnotu expozice.
Režim AF
Výběr metody ostření.
Oblast AF
Vyberte oblast automatického ostření.
Vyvážení bílé
Nastavení možnosti Vyvážení bílé (podle zdroje 
světla), které má vliv na barevnost fotografie.
ISO
Nastavení citlivosti fotoaparátu na světlo.
Měření
Výběr způsobu, kterým fotoaparát měří množství 
světla.