Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
177
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Uživatelská nastavení
Ovládací volič
Přiřazení funkcí, které se budou nastavovat otáčením ovládacích voličů 1 
nebo 2.
* Výchozí
Režim
Funkce, které lze nastavit (ovládací volič 1/ 
ovládací volič 2)
Program
Změna programu/Změna programu*
Změna programu/EV
Změna programu/ISO
EV/Změna programu
ISO/Změna programu
Priorita clony
Clona/Clona*
Clona/EV
Clona/ISO
EV/Clona
ISO/Clona
Priorita závěrky
Rychlost závěrky/Rychlost závěrky*
Rychlost závěrky/EV
Rychlost závěrky/ISO
EV/Rychlost závěrky
ISO/Rychlost závěrky
Ruční
Rychlost závěrky/Clona*
Clona/Rychlost závěrky
Nastavení iFn
Úprava nastavení iFn pro objektiv i-Function.
Možnost
Popis
iFn Standard
Nastavte rychlost závěrky, hodnotu clony a další 
možnosti na objektivu stisknutím tlačítka [i-Function
nebo vyberte možnosti, které lze nastavit, když 
stisknete tlačítko [i-Function] na objektivu i-Function.
iFn Plus
Na objektivu i-Function stiskněte zároveň tlačítko 
[i-Function] a tlačítko na fotoaparátu a přiřaďte tak 
tomuto tlačítku funkci.
• 
AEL: Vyberte možnost, kterou lze nastavit po 
současném stisknutí tlačítka [i-Function] a tlačítka 
[a].
• 
EV: Vyberte možnost, kterou lze nastavit po 
současném stisknutí tlačítka [i-Function] a tlačítka 
[B].