Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
17
Fotografické koncepce
Hodnota clony a hloubka ostrosti
Změnou velikosti clony můžete pozadí snímku zaostřovat a rozostřovat. 
Fotografie s velkou clonou budou mít malou hloubku ostrosti (DOF). 
Předměty bezprostředně před nebo za objektem budou rozmazané a 
objekt bude zaostřený. Fotografie s malou clonou budou mít velkou 
hloubku ostrosti. Předměty daleko před nebo daleko za fotografovaným 
objektem budou zaostřené.
Snímek s velkou DOF
Snímek s malou DOF
Clona fyzicky obsahuje několik lamel. Tyto lamely se pohybují současně a řídí 
množství světla, které prochází středem clony. Počet lamel clony rovněž určuje 
tvar světelných skvrn při nočním použití. Clona se sudým počtem lamel dělí 
světlo na stejný počet částí. Je-li počet lamel lichý, počet částí je dvojnásobkem 
počtu lamel.
Např. clona s 8 lamelami dělí světlo na 8 částí a clona se 7 lamelami na 14 částí.
7 lamel
8 lamel