Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
179
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Uživatelská nastavení
Elektronická závěrka
* Výchozí
Možnost
Popis
Vypnuto*
Nastavte použití mechanické závěrky.
Zapnuto
Umožňuje použít nejprve elektronickou závěrku a poté 
mechanickou závěrku.
• 
Tato funkce je dostupná, pouze když objektiv Samsung nasadíte pomocí 
bajonetu Samsung NX.
• 
Při fotografování pomocí teleobjektivu nebo při fotografování zblízka 
doporučujeme použít elektronickou závěrku, abyste omezili otřesy 
fotoaparátu.
• 
Používáte-li objektiv s velkým průměrem a velkou rychlostí závěrky, může být 
efekt „bokeh“ (estetické rozmazání mimo oblasti zaostření) ovlivněn objektem 
a podmínkami snímání. Chcete-li, aby se efekt bokeh zobrazoval správně, 
nastavte položku Elektronická závěrka na hodnotu Vypnuto.
• 
Změníte-li nastavení elektronické závěrky, bude upravena první lamela 
závěrky, což se projeví slyšitelným zvukem. Jde o normální jev během 
přípravy fotoaparátu na použití elektronické závěrky.
• 
Tato funkce není dostupná, pokud připojíte externí blesk (SEF-580A).
MobileLink/Velikost snímku NFC
Nastavení velikosti fotografie pro přenos do chytrého telefonu pomocí 
funkcí MobileLink nebo NFC.
* Výchozí
Možnost
Popis
Zmenšete 
fotografii 
na velikost 2M 
nebo menší
Pokud je velikost fotografie větší než 3M, fotoaparát ji 
přenese po zmenšení na 2M nebo méně.
Původní*
Fotografie budou přenášeny v původní velikosti.