Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
180
Nabídka nastavení fotoaparátu
Naučte se konfigurovat nastavení fotoaparátu.
Chcete-li provést 
nastavení možností 
Nastavení:
V režimu Snímání nebo Přehrávání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 q 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Položka
Popis
Zvuk
• 
Hlasitost systému: Nastavení hlasitosti zvuku nebo 
vypnutí všech zvuků. (VypnutoPotichuStředně*, 
Hlasitě)
I pokud je hlasitost systému vypnutá, bude fotoaparát 
vydávat zvuky při přehrávání videa.
• 
Zvuk AF: Nastavení zvuku, který fotoaparát vydává, 
pokud namáčknete tlačítko spouště do polohy zapnuto 
nebo vypnuto. (VypnutoZapnuto*)
• 
Zvuk tlačítka: Nastavení zvuku, který fotoaparát 
vydává, pokud stisknete tlačítka nebo zapnutí či vypnutí 
dotykové obrazovky. (VypnutoZapnuto*)
• 
Zvuk elektronické závěrky: Nastavení zvukového 
upozornění při použití elektronické závěrky.  
(Vypnuto*, Zapnuto)
• 
Fotoaparát vydává zvuk pouze tehdy, když je rychlost 
závěrky delší než 0,5 sekundy.
• 
Tato volba nemusí být k dispozici v inteligentním 
režimu.
* Výchozí
Položka
Popis
Rychlý 
náhled
Volby délky zobrazení náhledu – doba, po kterou fotoaparát 
zobrazuje snímek po pořízení. Vyberte možnost Podržet 
a přiblížit zaostřenou oblast
, abyste zobrazili snímek po 
snímání se zvětšenou oblastí ostření. (Vypnuto*, Podržet a 
přiblížit zaostřenou oblast
Podržet1 s3 s5 s)
Nastavení 
displeje
Volba jasu displeje, nastavení automatického jasu, barev 
displeje nebo stavoznaku.
• 
Jas displeje: Jas displeje je možné nastavit ručně.
• 
Automatický jas: Zapne nebo vypne funkci 
automatického jasu. (VypnutoZapnuto*)
• 
Barva displeje: Barvu displeje je možné nastavit ručně.
• 
Horizontální kalibrace: Provede kalibraci snímače 
hladiny. Pokud není stavoznak vyvážený, položte 
fotoaparát na rovný povrch, potom se řiďte pokyny na 
obrazovce.
• 
Možnost Horizontální kalibrace není v režimu 
Přehrávání dostupná.
• 
V orientaci na výšku nelze kalibrovat snímač hladiny.
Automatické 
vypínání 
displeje
Nastavení doby do vypnutí displeje. Displej zhasne po 
zvolené době nepoužití fotoaparátu. (Vypnuto30 s*,  
1 min3 min5 min10 min)
Nastavení