Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
181
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Nastavení
* Výchozí
Položka
Popis
Úsporný 
režim
Nastavení doby do vypnutí napájení. Fotoaparát se vypne 
po zvolené době bez použití. (30 s1 min*, 3 min5 min
10 min30 min)
• 
Fotoaparát si pamatuje nastavenou dobu do vypnutí i 
po výměně baterie.
• 
Úsporný režim nepracuje při připojení fotoaparátu k 
počítači nebo TV, přehrávání prezentace nebo videa.
• 
Úsporný režim nemusí fungovat, když je fotoaparát 
připojený k chytrému telefonu a když se používá Pro 
Suggest Market.
• 
Tento produkt omezuje spotřebu energie využíváním 
funkcí, které šetří energii.
Zobrazení 
průvodce 
nápovědou
• 
Průvodce nápovědou režimů: Nastavení zobrazení textu 
nápovědy nad vybraným režimem při změně režimů 
snímání. (Vypnuto*, Zapnuto)
• 
Průvodce nápovědou funkcí: Nastavení zobrazení 
nápovědy k nabídkám a funkcím. (Vypnuto*, Zapnuto)
Chcete-li skrýt text nápovědy, stiskněte tlačítko [n].
* Výchozí
Položka
Popis
Language
Volba jazyka zobrazení na displeji.
Datum a čas
Nastavte datum, čas, formát data a časové pásmo. (Časové 
pásmo
Nastavení dataNastavení časuTyp dataTyp času)
Video výstup
Volba typu výstupu signálu do systému podle země, v níž 
připojujete fotoaparát k externímu video zařízení, jako je 
televizor s podporou HDMI.
• 
NTSC: USA, Kanada, Japonsko, Korea, Tchaj-wan, Mexiko 
apod.
• 
PAL (podporuje pouze verze PAL B, D, G, H, nebo I): 
Austrálie, Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, 
Německo, Anglie, Itálie, Kuwait, Malaysia, Nový Zéland, 
Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Norsko 
apod.
Anynet+ 
(HDMI-CEC)
Po připojení fotoaparátu k televizoru s podporou HDMI, 
který podporuje funkci Anynet+ (HDMI-CEC), můžete 
ovládat funkce přehrávání fotoaparátu dálkovým 
ovládáním televizoru.
• 
Vypnuto: Nemůžete ovládat funkce přehrávání 
fotoaparátu z dálkového ovládání televizoru.
• 
Zapnuto*: Můžete ovládat funkce přehrávání fotoaparátu 
z dálkového ovládání televizoru.