Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
183
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Nastavení
* Výchozí
Položka
Popis
Formát
Umožňuje naformátovat paměťovou kartu. Formátování 
odstraní všechny stávající soubory, včetně chráněných 
souborů. (Ne*, Ano)
Při použití paměťové karty formátované v jiném přístroji, 
čtečce paměťových karet nebo v počítači se může objevit 
chyba. Před použitím paměťové karty v tomto fotoaparátu 
ji zformátujte.
Bluetooth
Nastavení automatického připojování fotoaparátu k 
chytrému telefonu prostřednictvím funkce Bluetooth. Pokud 
již zařízení byla připojena a vy na chytrém telefonu spustíte 
Samsung Camera Manager, propojí se pomocí funkce 
Bluetooth automaticky. (Vypnuto*, Zapnout)
Síť Wi-Fi
Nastavení připojení k síti Wi-Fi. (Vypnuto*, Zapnout)
Můj chytrý 
telefon
Zobrazení názvu modelu a stavu připojení připojeného 
chytrého telefonu. Zaregistrovaný chytrý telefon také můžete 
upravit nebo smazat.
Automatické 
nastavení 
času pomocí 
Bluetooth
Nastavení synchronizace data a času fotoaparátu s chytrým 
telefonem při připojení fotoaparátu k chytrému telefonu 
pomocí Bluetooth. (Vypnuto*, Zapnout)
* Výchozí
Položka
Popis
Blokování 
přístupu 
rozhraní Wi-Fi 
Nastavení vyžadující zadání kódu PIN při připojování 
fotoaparátu a chytrého telefonu.
• 
PIN: Před připojením zadejte kód PIN.
• 
Žádná*: Povolí připojení bez nutnosti zadání kódu PIN.
• 
Připojení budou provedena automaticky bez nutnosti 
zadání kódu PIN, pokud používáte funkci NFC.
• 
Kódy PIN se generují automaticky a jsou obnovovány 
pouze v případě resetování nastavení fotoaparátu nebo 
aktualizaci firmwaru.
• 
Pokud jste již dříve připojili fotoaparát k chytrému 
telefonu pomocí kódu PIN, zařízení se připojí 
automaticky.
Čištění 
senzoru
• 
Čištění senzoru: Odstranění prachu ze snímače.
• 
Akce spuštění: Po zapnutí se provede čištění senzoru při 
každém spuštění fotoaparátu. (Vypnuto*, Zapnuto)
• 
Akce vypnutí: Po zapnutí se provede čištění senzoru při 
každém vypnutí fotoaparátu. (Vypnuto*, Zapnuto)
Vzhledem k tomu, že fotoaparát se používá s výměnnými 
objektivy, může při odpojení objektivu dojít k vniknutí 
prachu. To může způsobit objevení prachových částic ve 
snímcích. Doporučuje se neměnit objektivy v obzvláště 
prašném prostředí. Když objektiv nepoužíváte, používejte 
také krytky objektivu.