Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
184
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Nastavení
* Výchozí
Položka
Popis
Resetovat
• 
Nabídka fotoaparátu*: Vrácení nabídky nastavení a 
možností snímání na výchozí tovární hodnoty.
• 
Přiřazení tlačítka: Vrácení funkcí vlastních tlačítek na 
výchozí tovární hodnoty.
• 
Režim C: Vrácení nastavení režimu T na výchozí tovární 
hodnoty.
• 
Bluetooth/Wi-Fi: Vrácení historie připojení, ID a hesla 
funkcí Bluetooth a Wi-Fi na výchozí tovární hodnoty.
• 
Vše: Vrácení všech nastavení na výchozí tovární hodnoty. 
(Datum, čas, jazyk a nastavení obrazového výstupu se 
nezmění.)
* Výchozí
Položka
Popis
Informace o 
zařízení
Zobrazí verzi firmwaru těla a objektivu, MAC adresu Wi-Fi a 
MAC adresu Bluetooth nebo umožní aktualizaci firmwaru.
• 
Aktualizace softwaru: Aktualizuje firmware těla 
fotoaparátu nebo objektivu nebo stáhne firmware 
prostřednictvím Wi-Fi. (Firmware těla fotoaparátu
Firmware objektivuStáhnout pomocí Wi-Fi)
• 
Připojením fotoaparátu k počítači a spuštěním aplikace 
i-Launcher můžete aktualizovat firmware. Další 
podrobnosti naleznete na stránce 203.
• 
Aktualizaci firmwaru není možné spustit, pokud není 
zcela nabitá baterie. Před spuštěním aktualizace 
firmwaru zcela nabijte baterii.
• 
Pokud aktualizujete firmware, uživatelské nastavení 
a hodnoty se resetují. (Datum, čas, jazyk a nastavení 
obrazového výstupu se nezmění.)
• 
Nevypínejte fotoaparát během probíhající aktualizace.
• 
Aby bylo možné aktualizovat firmware prostřednictvím 
Wi-Fi, musí být na paměťové kartě alespoň 1 GB volného 
místa.
• 
Aktualizace firmwaru prostřednictvím Wi-Fi nemusí být 
stabilní v závislosti na kvalitě síťového přípojení.
Licence pro 
otevřený 
software
Zobrazit volně šiřitelné licence.