Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
186
Příloha
Pokud se objeví následující hlášení, postupujte podle nich.
Chybová hlášení
Navržené řešení
Objektiv je uzamčen
Objektiv je uzamčen. Otáčejte objektivem doleva, 
dokud neuslyšíte cvaknutí. (str. 54)
Chyba karty
• 
Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.
• 
Vyjměte paměťovou kartu a znovu vložte.
• 
Umožňuje naformátovat paměťovou kartu.
Slabá baterie
Vložte novou baterii nebo ji nabijte.
Žádné snímky.
Pořiďte snímky nebo vložte paměťovou kartu se 
snímky.
Chyba souboru
Smažte poškozený soubor nebo se obraťte na 
servis.
Nahrávání se 
zastavilo. Nahrávání 
můžete opět spustit, 
jakmile fotoaparát 
vychladne.
Nechte fotoaparát vychladnout.
Paměť plná
Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou 
paměťovou kartu.
Chybová hlášení
Navržené řešení
Karta zablokována
Kartu SD, SDHC nebo SDXC lze uzamknout, 
aby nebylo možné soubory vymazat. Pro 
fotografování kartu odblokujte. (str. 190)
Není možné vyfotit, 
protože složka a číslo 
souboru na paměťové 
kartě dosáhlo 
maximální hodnoty. 
Resetovat číslo složky?
Názvy souborů neodpovídají normě DCF. Chcete-
li resetovat číslo složky, postupujte podle pokynů 
na obrazovce.
Error 00
Fotoaparát vypněte a odpojte objektiv. Pokud se 
hlášení objevuje, obraťte se na servis.
Error 01/02
Fotoaparát vypněte a vyjměte a znovu vložte 
baterii. Pokud se hlášení objevuje, obraťte se na 
servis.
Chybová hlášení