Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
187
Příloha
Čištění fotoaparátu
Objektiv a displej fotoaparátu
Pomocí štětečku odstraňte prach a jemně utřete objektiv měkkým 
hadříkem. Pokud nečistoty ulpí, naneste na ubrousek na čištění objektivu 
čisticí roztok na objektivy a jemně nečistoty setřete.
Snímač obrazu
V závislosti na podmínkách se na snímač obrazu může dostat prach a 
projevovat se ve snímcích, protože snímač je vystaven vlivům prostředí. 
Jedná se o běžnou vlastnost, fotoaparát je vystaven prachu každý den. 
Můžete se pokusit odstranit prach ze snímače funkcí čištění senzoru. 
(str. 183) Pokud prach neopustí snímač, obraťte se na servis. Nevkládejte 
balónek do otvoru bajonetu objektivu.
Tělo fotoaparátu
Jemně otřete měkkým suchým hadříkem.
Nikdy k čištění fotoaparátu nepoužívejte benzen, ředidla ani alkohol. Tyto látky 
mohou poškodit fotoaparát a způsobit jeho nefunkčnost.
Údržba fotoaparátu