Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
18
Fotografické koncepce
Rychlost závěrky
Rychlost závěrky znamená dobu, která je potřebná k otevření a zavření 
závěrky. Určuje množství světla, které projde clonou před tím, než dorazí 
na snímač obrazu.
Rychlost závěrky se měří v sekundách a zlomcích sekundy. U mnoha 
fotoaparátů se používají takové rychlosti závěrky, kde každé následující 
nastavení představuje přibližně polovinu předchozího nastavení – 1 s, 
1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s apod. Podobně jako po sobě následující hodnoty 
clony i po sobě následující hodnoty rychlosti závěrky do fotoaparátu 
vpouštějí vždy zhruba polovinu světla v porovnání s předchozím 
nastavením. Každé následující nastavení rychlosti závěrky se tak rovná 
změně EV (hodnoty expozice) o hodnotě zhruba o 1 EV.
Expozice
+1 EV
-1 EV
1 s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
1/30 s
Rychlost závěrky
Čím kratší je tedy rychlost závěrky, tím méně světla je vpuštěno dovnitř. A 
opačně – čím delší je rychlost závěrky, tím více světla je vpuštěno dovnitř.
Malá rychlost závěrky vpustí do fotoaparátu více světla a fotografie tak 
budou jasnější. Protože je však závěrka otevřená déle, pohybující se 
objekty se budou jevit rozmazané. Velká rychlost závěrky vpustí méně 
světla a fotografie tak budou tmavší. Protože je však závěrka otevřená 
kratší dobu, pohybující se objekty se budou jevit ostřejší a méně 
rozmazané.
1 s
1/250 s