Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
189
Příloha > 
Údržba fotoaparátu
Při používání fotoaparátu ve vlhkém prostředí buďte opatrní
Když přenesete fotoaparát ze studeného do teplého prostředí, může se na 
objektivu i na jemných vnitřních strukturách fotoaparátu srážet vlhkost. 
V takovém případě vypněte fotoaparát a před použitím přístroje vyčkejte 
nejméně 1 hodinu. Pokud se vlhkost srazí na paměťové kartě, vyjměte 
paměťovou kartu z fotoaparátu a před opětovným vložením vyčkejte, než 
se vypaří vlhkost.
Další opatření
• 
Fotoaparát nenoste za řemínek. Můžete se zranit Vy nebo jiné osoby 
nebo může dojít k poškození fotoaparátu.
• 
Fotoaparát nenatírejte barvou, mohou se slepit pohyblivé díly a způsobit 
nesprávnou funkci.
• 
Když fotoaparát nepoužíváte, vypněte jej.
• 
Fotoaparát se skládá z jemných součástek. Předcházejte nárazům 
fotoaparátu.
• 
Pokud přístroj nepoužíváte, chraňte displej před poškozením uložením 
fotoaparátu do obalu. Fotoaparát chraňte před pískem, ostrými 
předměty nebo mincemi, aby nedošlo k jeho poškrábání.
• 
Nepoužívejte fotoaparát, pokud je obrazovka popraskaná nebo 
poškozená. Prasklé sklo nebo akrylový kryt může poranit ruce a tvář. 
Vezměte fotoaparát do servisního střediska Samsung a nechte ho opravit.
• 
Baterie, fotoaparáty, nabíječky nebo příslušenství nestavte do blízkosti či 
dovnitř zdrojů tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a ohřívače. Tato 
zařízení se mohou horkem deformovat nebo přehřát, což může vést k 
požáru nebo výbuchu.
• 
Objektivem nemiřte proti slunci, může dojít ke ztrátě citlivosti snímače 
obrazu na barvy nebo k jeho zničení.
• 
Chraňte objektiv před otisky prstů a prachem. Objektiv čistěte měkkým, 
čistým hadříkem, který nezanechává vlákna.
• 
Při nárazu zvenčí se může fotoaparát sám vypnout. Děje se tak z důvodu 
ochrany paměťové karty. Zapněte fotoaparát, abyste jej mohli opět 
používat.
• 
Při použití se fotoaparát může zahřívat. To je normální a nemá to vliv na 
životnost ani výkon fotoaparátu.
• 
Pokud fotoaparát používáte při nízkých teplotách, může dojít k prodlevě 
při zapnutí, dočasně může dojít ke změně barev displeje nebo se mohou 
na displeji objevovat „duchové“. Nejedná se o poruchu, jakmile je 
fotoaparát navrácen do normálních teplot, tyto změny se samy srovnají.
• 
Barvy a kovové části krytu fotoaparátu mohou u citlivých osob vyvolat 
alergie, svědění kůže, ekzémy nebo otoky. Pokud se s takovými příznaky 
setkáte, okamžitě přestaňte fotoaparát používat a obraťte se na lékaře.
• 
Nevkládejte cizí předměty do žádného z otvorů, zásuvek či přístupových 
bodů fotoaparátu. Tato poškození, způsobená nesprávným použitím, 
nejsou kryta zárukou.
• 
Nenechávejte přístroj opravovat osobě nekvalifikované ani se o opravu 
nepokoušejte sami. Jakékoli poškození způsobené nekvalifikovaným 
zásahem není kryto zárukou.