Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
194
Příloha > 
Údržba fotoaparátu
• 
Neskladujte a nepoužívejte baterie na místech horkých a vlhkých, jako jsou 
koupelny a sprchy.
• 
Nepokládejte zařízení dlouhodobě na hořlavé povrchy, jako je ložní prádlo, 
koberce nebo na elektrické dečky.
• 
Zapnutý fotoaparát neponechávejte dlouhodobě v uzavřeném prostoru.
• 
Nedopusťte dotyk kontaktů baterie s kovovými předměty, jako jsou šperky, 
mince, klíče či hodinky apod.
• 
Používejte pouze originální výrobcem doporučené lithium-iontové 
vyměnitelné baterie.
• 
Baterie nerozebírejte ani je nepropichujte ostrými předměty.
• 
Nevystavujte baterie vysokému tlaku ani jiným silám.
• 
Nevystavujte baterie pádům a nárazům, jako jsou pády z velkých výšek.
• 
Nevystavujte baterii teplotám přes 60 °C (140 °F).
• 
Nevystavujte baterie kapalinám a vlhkosti.
• 
Nevystavujte baterii zdrojům vysokých teplot, například přímému slunci nebo 
ohni.
Pravidla pro likvidaci
• 
Věnujte pozornost správné likvidaci starých baterií.
• 
Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
• 
Pravidla se mohou lišit podle země. Při likvidaci baterie postupujte podle 
všech místních předpisů.
Pokyny pro nabíjení baterie
Baterii nabíjejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu k použití. Při 
nesprávném nabíjení baterie hrozí požár či výbuch.
Informace o baterii
Používejte pouze baterie schválené společností Samsung.
Údaje o baterii
Položka
Popis
Model
BP1130
Typ
Lithium-iontová baterie
Kapacita článků
1 130 mAh
Napětí
7,6 V
Doba nabíjení* (Když je baterie úplně 
vybitá.)
Přibl. 200 min.
* Hodnoty výše jsou založeny na použití dodaného kabelu USB a síťového zdroje. Nabíjení 
baterie připojením k počítači může trvat déle.
Při nesprávném či neopatrném použití baterie hrozí smrtelná zranění. Z 
bezpečnostních důvodů zacházejte s baterií takto:
• 
Při nesprávném použití baterie hrozí výbuch. Pokud pozorujete na baterii 
jakékoli deformace, praskliny či jiné nezvyklé projevy, přestaňte ji okamžitě 
používat a obraťte se na výrobce.
• 
Používejte pouze originální nabíječky a napáječe doporučené výrobcem a 
baterii nabíjejte pouze postupem popsaným v tomto návodu k použití.
• 
Baterie nepokládejte do blízkosti topných těles a nevystavujte je vysokým 
teplotám, např. v zavřeném automobilu v létě.
• 
Nevkládejte baterie do mikrovlnné trouby.