Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
195
Příloha > 
Údržba fotoaparátu
Výdrž baterie
Režim snímání
Průměrná doba/Počet snímků
Fotografie
Přibl. 185 min./Přibl. 370 fotografií
Videa
Přibl. 100 min. (Nahrávání videa při 1920X1080 (60p))
• 
Hodnoty výše jsou založeny na normách testu CIPA. Výsledky se mohou 
lišit podle způsobu použití a podmínek.
• 
Dostupná doba použití se liší podle pozadí, intervalu snímání a 
podmínkách použití.
• 
Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka 
záznamu.
Hlášení slabé baterie
Pokud je baterie zcela vybitá, ikonka baterie se rozsvítí červeně a zobrazí se 
hlášení „Slabá baterie“.
Poznámky k užívání baterie
• 
Nevystavujte baterie nízkým ani vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F 
nebo nad 40 °C/104 °F). Extrémní teploty mohou snížit kapacitu nabíjení 
vašich baterií.
• 
Pokud fotoaparát používáte po delší dobu, oblast kolem prostoru baterie 
se může zahřát. Tento jev nemá vliv na normální použití fotoaparátu.
• 
Nevytahujte napájecí kabel pro odpojení zástrčky ze zásuvky, mohlo by 
dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
• 
Při teplotách nižších než 0 °C/32 °F se může kapacita baterie a její 
životnost snížit.
• 
Kapacita baterie se při nízkých teplotách může snížit, ale navrátí se do 
původního stavu při mírnějších teplotách.
• 
Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterie. Baterie 
ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a poškodit 
fotoaparát. Skladování fotoaparátu delší dobu s vloženou baterií způsobí 
vybíjení baterie. Plně vybitou baterii nemusí být možné dobít.
• 
Pokud nebudete fotoaparát po delší dobu používat (3 měsíce nebo 
déle), zkontrolujte baterii a pravidelně ji dobíjejte. Pokud necháte baterii 
postupně vybít, její kapacita a životnost se může snižovat, což povede k 
selhání, požáru nebo výbuchu.