Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
197
Příloha > 
Údržba fotoaparátu
Poznámky pro nabíjení po připojení k počítači
• 
Používejte pouze dodaný kabel USB.
• 
Baterie se nemusí nabíjet, když:
 
-
Použijete USB rozbočovač.
 
-
Jsou k počítači připojena další USB zařízení.
 
-
Připojíte kabel k portu na přední straně počítače.
 
-
Port USB vašeho počítače nepodporuje standard energetického výstupu (5 V, 
500 mA).
Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně
• 
Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Při likvidaci starých baterií postupujte 
podle místních předpisů.
• 
Baterie ani fotoaparát nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů tepla, jako 
jsou mikrovlnné či jiné trouby a ohřívače. Baterie mohou při zahřátí 
vybouchnout.