Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
198
Příloha
Používání programů na počítači
Soubory můžete prohlížet a upravovat pomocí dodaných programů. 
Soubory můžete také bezdrátově odesílat do počítače.
Instalace aplikace i-Launcher
Vypněte fotoaparát.
Pomocí kabelu USB připojte fotoaparát k počítači.
• 
Menší konektor kabelu USB slouží pro připojení k fotoaparátu. Pokud 
kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za 
žádné škody spojené se ztrátou dat.
• 
Pokusíte-li se zasunout kabel USB do zásuvky HDMI, fotoaparát nemusí 
pracovat správně.
Zapněte fotoaparát.
Nainstalujte do počítače aplikaci i-Launcher.
OS
Způsob instalace
Windows
Když vás rozevírací okno vyzve k instalaci aplikace 
i-Launcher, zvolte Ano.
• 
Pokud se rozevírací okno neobjeví, vyberte položku 
Tento počítač 
ĺ
 i-Launcher 
ĺ
 iLinker.exe.
• 
Pokud se objeví rozevírací okno s pokynem spustit 
program iLinker.exe, nejprve jej spusťte.
• 
Když připojujete fotoaparát k počítači, kde je již 
aplikace i-Launcher nainstalována, program se spustí 
automaticky.
Mac
Klikněte na položku Zařízení 
ĺ
 i-Launcher 
ĺ
 Mac 
ĺ
 
iLinker.app.
Instalaci aplikace i-Launcher dokončete podle pokynů na 
obrazovce.
• 
Dostupné programy se mohou lišit v závislosti na technických 
vlastnostech počítače.
Před instalací programu dbejte na to, aby byl počítač připojen k síti.