Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
19
Fotografické koncepce
Citlivost ISO
Expozice obrazu je určena citlivostí čipu fotoaparátu. Tato citlivost je 
založena na mezinárodních normách, známých jako ISO. U digitálních 
fotoaparátů se toto hodnocení citlivosti používá k popisu citlivosti celého 
digitálního snímače na světlo.
Citlivost ISO se zdvojnásobí při zdvojnásobení číselných hodnot. Například 
nastavení citlivosti ISO 200 dokáže zachycovat snímky dvojnásobnou 
rychlostí než nastavení o hodnotě ISO 100. Vyšší nastavení citlivosti ISO 
však může vést ke vzniku „šumu“, malých bodů, míst a dalších jevů na 
fotografii, které dávají snímku nečistý nebo špinavý vzhled. Všeobecně se 
doporučuje za dobrých světelných podmínek používat nízké ISO, dokud 
není nutné fotografovat v noci a za špatného světla.
Změna kvality a jasu snímku v závislosti na citlivosti ISO
Nižší citlivost ISO znamená, že fotoaparát je méně citlivý ke světlu, pro 
optimální expozici je tedy nutné větší osvětlení. Při použití nižší citlivosti 
ISO proto otevřete více clonu nebo prodlužte rychlost závěrky, aby do 
fotoaparátu proniklo více světla. Je-li např. slunečný den, je světla dostatek 
a nižší citlivost ISO nevyžaduje delší rychlost závěrky. Při špatných 
světelných podmínkách ovšem nízká citlivost ISO povede k tmavému 
snímku. Proto doporučujeme citlivost ISO mírně zvýšit.
Snímek pořízený ze stativu s vysokou 
citlivostí ISO
Tmavý snímek s nízkou citlivostí ISO