Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
199
Příloha > 
Používání programů na počítači
Požadavky pro systém Windows
Položka
Požadavky
Procesor
Intel® 3. generace i5 3,4 GHz nebo vyšší (nebo 
ekvivalentní procesor AMD)
RAM
Minimálně 1 GB RAM
OS
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Kapacita pevného 
disku
400 MB (doporučuje se 1 GB nebo více)
Další
Port USB 2.0
* Rozlišení Full HD je podporováno pouze v 32bitových verzích. U systému Windows 7 je 
podporováno prostředí .NET Framework 4.0 nebo novější.
• 
Požadavky uvedené na následujících stránkách jsou pouze doporučení. 
Aplikace i-Launcher nemusí fungovat správně ani v případě, že počítač tyto 
požadavky splňuje, a to v závislosti na podmínkách počítače.
• 
Pokud počítač nesplňuje požadavky, videa se nemusí přehrávat správně.
Výrobce není zodpovědné za jakékoliv poškození vyplývající s používání 
nedostatečně výkonných počítačů, například vámi sestavených počítačů.
Požadavky pro systém Mac
Položka
Požadavky
OS
Mac OS 10.7 nebo vyšší
RAM
Minimálně 256 MB RAM  
(doporučuje se 512 MB nebo více)
Kapacita pevného 
disku
Minimálně 110 MB
Další
Port USB 2.0