Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
200
Příloha > 
Používání programů na počítači
Používání aplikace i-Launcher
Aplikace i-Launcher umožňuje aktualizaci firmwaru fotoaparátu nebo 
objektivu a stažení návodu k použití. Také vám umožňuje stáhnout 
a nainstalovat programy Samsung Movie Converter, Samsung DNG 
Converter, PC Auto Backup, Samsung RAW Converter a Power Media Player.
Spuštění aplikace i-Launcher
V počítači vyberte možnost Start 
ĺ
 Všechny programy 
ĺ
 Samsung 
ĺ
 
i-Launcher 
ĺ
 Samsung i-Launcher. Nebo v počítači se systémem Mac OS 
klikněte na položku Aplikace 
ĺ
 Samsung 
ĺ
 i-Launcher.
Dostupné programy
Položka
Popis
Software Update
Stáhněte si aktualizaci firmwaru těla fotoaparátu nebo 
objektivu. Informace o aktualizaci firmwaru naleznete 
na stránce 203.
Manual 
Download
Stáhněte si Návod k použití.
Samsung Movie 
Converter
Stáhněte si tento program, abyste mohli převádět 
soubory HEVC na jiný formát. Soubory HEVC můžete 
převádět na jiné formáty (H.264) a upravovat je v 
programech, které jsou kompatibilní s HEVC. Převádění 
videa UHD je podporováno pouze v 64bitových 
verzích.
Samsung DNG 
Converter
Stáhněte si tento program a převádějte soubory ve 
formátu Samsung RAW (SRW) na soubory formátu 
DNG.
PC Auto Backup
i-Launcher obsahuje odkaz umožňující stažení 
programu PC Auto Backup po připojení fotoaparátu 
k počítači. Snímky nebo videa pořízená tímto 
fotoaparátem můžete bezdrátově odesílat do počítače. 
Pro informace o instalaci programu PC Auto Backup 
přejděte na stránku 165.
Samsung RAW 
Converter
Stáhněte si tento program a převádějte soubory RAW 
do požadovaného formátu souborů.
Power Media 
Player
Stáhněte si tento program a přehrávejte videa ve 
formátu HEVC nebo H.264. Tento program lze použít 
pouze v operačním systému Windows.