Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
201
Příloha > 
Používání programů na počítači
Požadavky
Položka
Požadavky
PC Auto Backup
Windows
Windows 7/8/8.1
Mac
Mac OS 10.7 nebo vyšší
Samsung Movie 
Converter
Windows
64bitová verze Windows 7/8/8.1
(32bitové verze podporují video až do 
rozlišení Full HD. U systému Windows 7 je 
podporováno prostředí .NET Framework 4.0 
nebo novější.)
Mac
Mac OS 10.7 nebo vyšší
Power Media 
Player
Windows
Windows 7/8/8.1
Intel® 3. generace i5 3,4 GHz nebo vyšší 
(ekvivalentní procesor AMD)
Minimálně 1 GB RAM
400 MB dostupného volného místa na 
pevném disku (doporučuje se 1 GB nebo více)
Samsung DNG 
Converter
Windows
Windows 7/8/8.1
Mac
Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10
Položka
Požadavky
Samsung RAW 
Converter
Windows
Windows 7/8/8.1
Počítač s procesorem Intel Pentium, 
AMD Athlon nebo kompatibilní počítač 
(doporučuje se procesor Core 2 Quad nebo 
novější)
Doporučuje se 1 GB nebo více
XGA (1024X768), Plně barevný  
(24 bitů nebo více)
Mac
Apple® Mac® OS X v10.7/10.8/10.9/10.10
Připraveno na procesor Intel Pentium 
(doporučuje se Core 2 Quad nebo novější)
XGA nebo vyšší
Kompatibilní s 16bitovým zobrazením barev 
(24bitové nebo vyšší)