Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
202
Příloha > 
Používání programů na počítači
Instalace programu Samsung RAW 
Converter
Spusťte aplikaci i-Launcher, potom program nainstalujte podle pokynů na 
obrazovce.
Použití programu Samsung RAW Converter
Snímky pořízené fotoaparátem jsou často převedeny do formátu JPEG 
a uloženy do paměti podle nastavení fotoaparátu v okamžiku pořízení 
snímku. Soubory RAW se nepřevádějí do formátu JPEG a ukládají se do 
paměti beze změn. Pomocí programu Samsung RAW Converter můžete 
kalibrovat expozici, vyvážení bílé, tonalitu, kontrast a barvy snímků. 
Můžete také upravovat soubory ve formátech JPEG nebo TIFF a také 
soubory RAW. Další informace naleznete v průvodci programem.
• 
V závislosti na verzi aplikace Samsung RAW Converter nemusí být dostupné 
otevírání souborů formátu RAW. V takovém případě program aktualizujte.
• 
V aplikaci Samsung RAW Converter se mohou jas, barvy a další efekty snímku 
zobrazit odlišně. Dochází k tomu, protože během přípravy na zpracování 
v aplikaci Samsung RAW Converter jsou odstraněna původní nastavení 
fotoaparátu a možnosti použité během pořizování snímku.