Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
203
Příloha
Aktualizace firmwaru
Připojte fotoaparát k počítači pomocí Wi-Fi nebo kabelu USB a aktualizujte 
firmware fotoaparátu nebo objektivu.
• 
Aktualizaci firmwaru není možné spustit, pokud není zcela nabitá baterie. Před 
spuštěním aktualizace firmwaru zcela nabijte baterii.
• 
Pokud aktualizujete firmware, uživatelské nastavení a hodnoty se resetují. 
(Datum, čas, jazyk a nastavení obrazového výstupu se nezmění.)
• 
Nevypínejte fotoaparát během probíhající aktualizace.
Připojení pomocí kabelu USB
Vypněte fotoaparát.
Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
• 
Menší konektor kabelu USB slouží pro připojení k fotoaparátu. Pokud 
kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za 
žádné škody spojené se ztrátou dat.
• 
Pokusíte-li se zasunout kabel USB do zásuvky HDMI, fotoaparát nemusí 
pracovat správně.
Zapněte fotoaparát.
Na počítači vyberte možnost i-Launcher 
ĺ
 Software Update
(str. 200)
Chcete-li stáhnout firmware do fotoaparátu, dodržujte pokyny 
na obrazovce.
• 
Můžete stáhnout firmware fotoaparátu nebo objektivu.
Po dokončení stahování fotoaparát vypněte.
Odpojte kabel USB.
Zapněte fotoaparát.
Stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 q 
ĺ
 Informace o zařízení 
ĺ
 
Aktualizace softwaru 
ĺ
 Firmware těla fotoaparátu nebo 
Firmware objektivu
.
10 
Z rozevíracího okna na fotoaparátu vyberte položku 
Aktualizovat a proveďte aktualizaci firmwaru.