Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
204
Příloha > 
Aktualizace firmwaru
Připojení prostřednictvím Wi-Fi
Stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 q 
ĺ
 Informace o zařízení 
ĺ
 
Aktualizace softwaru 
ĺ
 Stáhnout pomocí Wi-Fi.
• 
Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN 
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového 
bodu.
• 
Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá 
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 153)
V rozevíracím okně vyberte možnost Stáhnout.
• 
Pokud je k dispozici již stažený firmware, vyberte v rozevíracím 
okně možnost OK.
Z rozevíracího okna na fotoaparátu vyberte položku OK a 
proveďte aktualizaci firmwaru.
• 
Aby bylo možné aktualizovat firmware prostřednictvím Wi-Fi, musí být na 
paměťové kartě alespoň 1 GB volného místa.
• 
Aktualizace firmwaru prostřednictvím Wi-Fi nemusí být stabilní v závislosti na 
kvalitě síťového přípojení.