Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
205
Příloha
Dříve, než se obrátíte na servis
Pokud máte s fotoaparátem potíže, zkuste je odstranit sami s použitím 
těchto tipů dříve, než se obrátíte na servis.
Když fotoaparát necháváte v servisním středisku, ujistěte se, že tam necháváte 
také ostatní komponenty, které se mohly podílet na jeho selhání, jako je 
paměťová karta a baterie.
Situace
Navržené řešení
Fotoaparát nelze 
zapnout.
• 
Ujistěte se, zda je vložena baterie.
• 
Ujistěte se, zda je baterie vložena správně.
• 
Nabijte baterii.
Napájení se náhle 
vypnulo.
• 
Nabijte baterii.
• 
Fotoaparát se může nacházet v režimu úspory 
energie nebo se displej vypíná automaticky. 
(str. 181)
• 
Fotoaparát se může automaticky vypnout, aby 
zabránil poškození paměťové karty vlivem 
nadměrného tepla. Zapněte znovu fotoaparát.
Baterie se rychle 
vybíjí.
• 
Baterie se vybíjí rychleji při nízkých teplotách 
(pod 0 °C/32 °F). Udržujte baterii v teple, 
například v kapse.
• 
Použití blesku a záznam videa vybíjí baterii 
rychleji. Nabijte baterii pokud je potřeba.
• 
Baterie je spotřební díl, který je nutné po určité 
době vyměnit. Pokud se vybíjí velmi rychle, 
použijte novou baterii.
Situace
Navržené řešení
Nelze pořizovat 
snímky.
• 
Na paměťové kartě není volné místo. Smažte 
nepotřebné soubory nebo vložte novou kartu.
• 
Umožňuje naformátovat paměťovou kartu.
• 
Paměťová karta je vadná. Vložte jinou 
paměťovou kartu.
• 
Paměťová karta je chráněná proti zápisu 
(blokovaná). Odblokujte paměťovou kartu.  
(str. 190)
• 
Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
• 
Nabijte baterii.
• 
Ujistěte se, zda je baterie vložena správně.
Fotoaparát se 
zasekává.
Vyjměte baterii a znovu vložte.
Fotoaparát se zahřívá.
Při použití se fotoaparát zahřívá. To je normální a 
nemá to vliv na životnost ani výkon fotoaparátu.
Blesk se neočekávaně 
odpálil.
Blesk může samovolně blesknout v důsledku 
statické elektřiny. Nejedná se o závadu 
fotoaparátu.
Blesk nepracuje.
• 
Blesk může být nastaven na možnost Vypnout
(str. 106)
• 
V některých režimech blesk nelze použít.
Není správné datum 
a čas.
Nastavte datum a čas v nabídce q. (str. 181)
Dotykový displej nebo 
tlačítka nepracují.
Vyjměte baterii a znovu vložte.