Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
206
Příloha > 
Dříve, než se obrátíte na servis
Situace
Navržené řešení
Chyba paměťové 
karty.
• 
Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.
• 
Vyjměte paměťovou kartu a znovu ji vložte.
• 
Umožňuje naformátovat paměťovou kartu.
Váš počítač 
nerozpozná 
paměťovou kartu 
SDXC nebo UHS-I/
UHS-II
Paměťové karty SDXC používají souborový 
systém exFAT. Chcete-li používat paměťové karty 
SDXC nebo UHS-I/UHS-II, které jsou formátované 
pomocí systému souborů exFAT v počítači se 
systémem Windows XP, stáhněte a aktualizujte 
ovladače souborového systému exFAT 
z internetových stránek společnosti Microsoft.
Váš televizor nebo 
počítač nezobrazuje 
fotografie a videa 
uložené na paměťové 
kartě SDXC nebo 
UHS-I/UHS-II
Paměťové karty SDXC používají souborový 
systém exFAT. Chcete-li používat paměťové karty 
SDXC nebo UHS-I/UHS-II, které jsou formátované 
pomocí systému souborů exFAT, ověřte před 
připojením fotoaparátu k externímu zařízení, zda 
je toto zařízení kompatibilní se systémem exFAT.
Nelze zobrazit 
soubory.
Pokud změníte název souboru, fotoaparát jej 
nemůže přehrát (názvy souborů musejí odpovídat 
normě DCF). Pokud se to stane, přehrávejte 
soubory v počítači.
Situace
Navržené řešení
Snímek je neostrý.
• 
Ujistěte se, zda je zvolený typ ostření vhodný 
pro Vaše záběry.
• 
Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte 
stativ.
• 
Ujistěte se, že je objektiv čistý. Pokud není, 
očistěte objektiv. (str. 187)
Barvy snímku 
neodpovídají skutečné 
scéně.
Nesprávné vyvážení bílé vede k nerealistickým 
barvám. Zvolte správné vyvážení bílé podle 
osvětlení. (str. 83)
Snímek je příliš jasný 
nebo příliš tmavý.
Snímek je přeexponovaný nebo podexponovaný.
• 
Vyberte hodnotu clony nebo rychlost závěrky.
• 
Nastavte citlivost ISO. (str. 80)
• 
Vypněte nebo zapněte blesk. (str. 106)
• 
Nastavte hodnotu expozice. (str. 115)
Snímky jsou zkreslené.
Když tento fotoaparát používáte s širokoúhlým 
objektivem, který umožňuje snímání s širokým 
úhlem pohledu, může dojít k drobnému zkreslení. 
Tento jev je normální, nejedná se o závadu.
Na fotografii se 
objevují vodorovné 
čáry.
K této situaci může dojít, pokud je objekt osvětlen 
zářivkou nebo rtuťovou výbojkou. Vyberte nízkou 
rychlost závěrky.