Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
20
Fotografické koncepce
Jak clona, rychlost závěrky a citlivost ISO 
ovlivňují expozici
Clona, rychlost závěrky a citlivost ISO jsou ve fotografii úzce svázány. 
Nastavení clony určuje otvor, jímž prochází světlo do fotoaparátu, rychlost 
závěrky pak určuje dobu, po níž se tak děje. Citlivost ISO popisuje rychlost, 
jakou film reaguje na světlo. Dohromady se tyto tři aspekty popisují jako 
expoziční trojúhelník.
Změnu rychlosti závěrky, hodnoty clony nebo citlivosti ISO je možné 
vykompenzovat druhými dvěma veličinami beze změny množství světla. 
Výsledky se však mění v souladu s nastavením. Např. rychlost závěrky 
ovlivňuje zachycení pohybu, clona má vliv na hloubku pole a vyšší citlivost 
ISO způsobuje vyšší šum snímku.
Nastavení
Výsledky
Hodnota 
clony
Široká clona  
= více světla
Úzká clona  
= méně světla
Široká = malá hloubka ostrosti  
Úzká = velká hloubka ostrosti
Nastavení
Výsledky
Rychlost 
závěrky
Velká rychlost  
= méně světla
Malá rychlost  
= více světla
Rychlá = ostré  
Pomalá = rozmazané
Citlivost ISO
Vysoká citlivost  
= více citlivosti na světlo
Nízká citlivost  
= méně citlivosti na 
světlo
Vysoká = zrnité  
Nízká = čisté