Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
209
Příloha > 
Technické údaje fotoaparátu
Režimy závěrky
Režim
Samostatné, Sekvenční, Samospoušť, 
Odstupňování
Sekvenční snímání
9 sn./s
* Maximální rychlost snímání je 9 snímků za sekundu. 
Zpomalí se po přibl. 40 snímcích JPEG, 5 snímcích RAW. 
(Založeno na SD kartě UHS-I SD. Může se lišit v závislosti 
na vlastnostech paměťové karty.)
Stupňování
Automatická série se změnou expozice, 
Stupňování vyvážení bílé, Stupňování průvodce 
snímky, Stupňování hloubky
Samospoušť
2–30 s (interval 1 sekunda)
Blesk
Typ
Externí blesk (spojeno s SEF8A)
Režim
Inteligentní blesk, Automatický, Automatická 
redukce červených očí, Vyrovnávací, Vyrovnávací-
červené, 1. závěrka, 2. závěrka, Vypnout
Směrné číslo
8 (založeno na ISO 100)
Rychlost synchronizace
Méně než 1/200 s
Vyvážení bílé
Režim
Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod 
mrakem, Bílá zářivka, Neutrální zářivka, Zářivka 
- denní světlo, Žárovka, Žárovka (Automatický), 
Blesk - vyvážení bílé, Vlastní nastavení, Teplota 
barev (Ručně)
Rozšíření dynamického rozsahu
Vypnout/Inteligentní rozsah+/HDR
Efekty
Průvodce snímky
Standard, Výrazný, Portrét, Krajina, Prales, Retro, 
Chladný, Klid, Klasika, Vlastní 1, Vlastní 2, Vlastní 3
Inteligentní filtr
Vinětace, Miniatura (H), Miniatura (V), Malba 
vodovými barvami, Výběrová barva (R/G/B/Y 4 
barvy)
Fotografie
Režim
Automatický, Program, Priorita clony, Priorita 
závěrky, Ruční, Vlastní, Automatické snímání 
Samsung, Inteligentní
Inteligentní režim
Krásná tvář, Krajina, Zastavená akce, Sytý odstín, 
Panorama, Vodopád, Silueta, Západ Slunce, Noc, 
Ohňostroj, Světelná stopa, Vícenásobná expozice
Velikost – JPEG
• 
(3:2): 28M (6480X4320), 13.9M (4560X3040), 
7.1M (3264X2176), 3M (2112X1408)
• 
(16:9): 23.6M (6480X3648), 11.9M (4608X2592), 
6.2M (3328X1872), 2.4M (2048X1152)
• 
(1:1): 18.7M (4320X4320), 9.5M (3088X3088), 
4.7M (2160X2160), 2M (1408X1408)
Velikost – RAW
28M (6480X4320)
Formát RAW
SRW (Komprese: Bezztrátová komprese, Normální 
komprese)
Barevný prostor
sRGB, Adobe RGB