Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
212
Příloha > 
Slovníček
Barevný prostor
Rozsah barev, které fotoaparát dokáže identifikovat a reprodukovat na 
fotografiích.
Teplota barev
Barevná teplota se udává v Kelvinech (K) a představuje odstín určitého 
světelného zdroje o téže teplotě. Se zvyšující se barevnou teplotou 
přechází barva zdroje do modré. Se snižující se barevnou teplotou přechází 
barva zdroje do červené. Při teplotě 5 500 K se barva světelného zdroje 
blíží slunečnímu světlu.
Kompozice
Kompozice ve fotografii popisuje uspořádání předmětů na snímku. 
Obvykle stačí ke správné kompozici dodržovat pravidlo zlatého řezu.
Norma DCF (Pravidlo pro systém souborů fotoaparátu)
Specifikace, které definují formát souboru a souborový systém digitálních 
fotoaparátů vytvořené organizací Japan Electronics a Information 
Technology Industries Association (JEITA).
Clona
Clona ovládá množství světla, které projde senzorem fotoaparátu.
Bluetooth
Pomocí této funkce si můžete vyměňovat soubory s ostatními zařízeními.
Otřesy fotoaparátu (Rozostření)
Pokud se fotoaparát v době otevřené závěrky pohybuje, celý obraz může 
být rozostřený. Častěji k tomu dochází při pomalé rychlosti závěrky. 
Předcházejte otřesům fotoaparátu zvýšením citlivosti, použitím blesku či 
použitím kratší rychlosti závěrky. Pro stabilizaci fotoaparátu lze také použít 
stativ nebo funkci OIS.
Cloud Computing
Cloud Computing je technologie, která umožňuje ukládání dat na 
vzdálené servery a používat je ze zařízení s přístupem k internetu.