Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
213
Příloha > 
Slovníček
Exif (Zaměnitelný formát obrazového souboru)
Specifikace, která definuje formát obrazových souborů digitálních 
fotoaparátů, vytvořená organizací Japan Electronics a Information 
Technology Industries Association (JEIDA).
Expozice
Množství světla, které projde senzorem fotoaparátu. Expozici můžete 
ovlivnit změnou rychlosti závěrky, hodnoty clony a citlivosti ISO.
Blesk
Rychlost světla, která pomáhá vytvořit lepší expozici při špatných 
světelných podmínkách.
Ohnisková vzdálenost
Vzdálenost od středu objektivu do ohniska (v milimetrech). Delší 
ohnisková vzdálenost znamená menší úhel záběru a větší zvětšení objektu. 
Kratší ohnisková vzdálenost znamená širší úhel záběru.
Hloubka ostrosti
Vzdálenost mezi bližšími a vzdálenějšími body, které lze na snímku zaostřit. 
Hloubka ostrosti se může měnit dle clony objektivu, ohniskové vzdálenosti 
a vzdálenosti fotoaparátu od objektu. Např. výběrem menší clony se sníží 
hloubka ostrosti a pozadí kompozice bude rozostřeno.
Elektronická závěrka s první lamelou
Snímač se chová jako první lamela závěrky. S touto funkcí reaguje závěrka 
rychleji, protože není zapotřebí mechanické ovládání lamely.
EV (hodnota expozice)
Všechny kombinace rychlosti závěrky fotoaparátu a clony objektivu, které 
vedou ke stejné expozici.
EV kompenzace
S touto funkcí může fotoaparát rychle nastavit hodnotu expozice s 
omezeným zvětšením, aby bylo dosaženo lepší expozice snímků.