Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
214
Příloha > 
Slovníček
Citlivost ISO
Citlivost fotoaparátu na světlo založená na ekvivalentní rychlosti filmu 
použité ve filmovém fotoaparátu. Při vyšších nastaveních ISO může 
fotoaparát využít vyšší rychlost závěrky, která omezí rozostření způsobené 
otřesy fotoaparátu a nedostatkem světla. Snímky s vyšším nastavením ISO 
jsou však více náchylné k šumu.
JPEG (Spojená skupina expertů v oblasti fotografování)
Způsob komprese digitálních snímků. Obrázky JPEG jsou komprimovány, 
aby se snížila jejich celková velikost, a to za minimálního snížení rozlišení 
obrazu.
Měření
Měření odkazuje na to, jakým způsobem fotoaparát měří množství světla, 
aby nastavil správnou expozici.
MF (Manuální ostření)
Systém, který manuálně zaostří objektiv fotoaparátu na objekt. Pro 
zaostření objektu můžete také použít kroužek ostření.
Histogram
Histogram je graf znázorňující rozložení jasu ve snímku. Vodorovná osa 
představuje jas, vertikální počet pixelů. Vysoké body vlevo (příliš tmavý) 
a vpravo (příliš světlý) na histogramu označují, že snímek má nesprávnou 
expozici.
HEVC
Vysoce komprimovaný formát videa přijatý mezinárodními normalizačními 
organizacemi ISO-IEC a ITU-T. Tento kodek je schopen zachytit video v 
dobré kvalitě při nízké přenosové rychlosti.
Snímač obrazu
Fyzická část digitálního fotoaparátu, která obsahuje snímač pro každý pixel 
v obrazu. Každý citlivý bod zaznamenává jas světla, který projde v průběhu 
expozice. Běžné typy senzorů jsou CCD (zařízení s nábojovou vazbou) a 
CMOS (komplementární polovodič oxidu kovu).
IP (Internetový protokol) adresa
IP adresa je jedinečné číslo, které je přiřazeno každému zařízení 
připojenému k internetu.