Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
215
Příloha > 
Slovníček
NTSC (Národní výbor televizních systémů)
Norma kódování barevného obrazu používaná zejména v Japonsku, 
Severní Americe, na Filipínách, v Jižní Americe, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu.
Optický transfokátor
Jedná se o hlavní transfokátor, který může pomocí objektivu přiblížit obraz 
a současně tím neomezí kvalitu obrazu.
PAL (Změna fáze na každém druhém řádku)
Norma kódování barevného obrazu používaná v různých zemích Afriky, 
Asie, Evropy a na Středním východě.
Kvalita
Vyjádření poměru komprese použité v digitálním obraze. Obrazy vyšší 
kvality mají nižší poměr komprese, což obvykle znamená větší velikost 
souboru.
MJPEG (Pohyblivý JPEG)
Formát videa, který je komprimován jako JPEG obraz.
MPO (Objekt s více obrázky)
Formát obrázkového souboru, který obsahuje více obrázků. MPO soubor 
umožňuje 3D efekt na kompatibilních displejích s MPO, například na 3D 
televizorech nebo 3D monitorech.
Šum
Chybně vyhodnocené pixely digitálního obrazu, které se objevují jako 
nevhodné, nepravidelné, jasné pixely. Šum se obvykle vyskytuje u snímků, 
které byly pořízeny s vysokým nastavením ISO nebo pokud je na tmavém 
místě citlivost nastavena automaticky.
NFC (Komunikace v blízkém poli)
Funkce NFC představuje sadu norem pro rádiovou komunikaci na velmi 
krátké vzdálenosti. Zařízení s aktivní funkcí NFC můžete použít k aktivaci 
funkcí nebo výměně dat s dalšími zařízeními.