Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
216
Příloha > 
Slovníček
RAW (Neupravená data snímače CCD)
Původní neupravovaná data ze snímače obrazu. Před převodem obrazu 
do standardního formátu je možné pomocí editačního softwaru provést 
úpravu vyvážení bílé, kontrastu, sytosti, ostrosti a dalších parametrů.
Rozlišení
Množství pixelů přítomných v digitálním obraze. Obrazy s vysokým 
rozlišením obsahují více pixelů a obvykle zobrazují více detailů než obrazy 
s nižším rozlišením.
Rychlost závěrky
Rychlost závěrky znamená dobu, která je potřebná k otevření a zavření 
závěrky. Jedná se o důležitý faktor, který má vliv na jas fotografie, protože 
ovládá množství světla, které pronikne otvorem clony ke snímači obrazu. 
Velká rychlost závěrky vpustí méně světla. Fotografie bude tmavší, ale 
objekty v pohybu se nerozmažou.
sRGB (Standardní RGB)
Mezinárodní norma popisující barevný prostor vytvořená IEC (International 
Electrotechnical Commission). Jedná se o definovaný barevný prostor 
počítačových monitorů a slouží i jako standardní barevný prostor pro Exif.
Vinětace
Snížení jasu nebo sytosti obrazu ve srovnání se středem obrazu na okrajích 
(vnější okraje). Vinětace může objekty ve středu kompozice učinit mnohem 
zajímavější.
Vyvážení bílé (Vyvážení barev)
Nastavení intenzity barev (obvykle základních barev červené, zelené a 
modré) obrazu. Cílem nastavení vyvážení bílé nebo barevného vyvážení je 
správné zachycení barev obrazu.
Wi-Fi
Wi-Fi je technologii, která umožňuje elektronickým zařízením výměnu dat 
v bezdrátové síti.
WPS (Chráněné nastavení bezdrátové sítě Wi-Fi)
WPS je technologii, která zabezpečuje domácí bezdrátové sítě.