Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
218
Příloha
A
Auto focus  87
Automatické zálohování  165
B
Barevný prostor  172
Baterie
Bezdrátová síť  153
Blesk
C
Časosběrný snímek  105
D
Dotyková obrazovka  40
Dotykový AF  94
E
Efekt červených očí  107
F
Fotoaparát
Konstrukce  30
Odpojení (Windows)  168
Fotografie
H
Hodnota expozice (EV)  16, 115
I
Ikony
Inteligentní filtr
Inteligentní rozsah+  124
Interval zachycení  105
J
Index