Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
22
Fotografické koncepce
Hloubka ostrosti
Hloubka ostrosti udává ostrou oblast okolo objektu fotografie.
DOF může být obecně velká, nebo malá. U fotografií s malou DOF je objekt 
zaostřený, pozadí je rozostřené a objekt tak vyčnívá. U fotografií s velkou 
DOF jsou tak zaostřené všechny prvky fotografie.
Fotografii s malou DOF můžete vytvořit pomocí teleobjektivu nebo 
zvolením nízké hodnoty clony. Fotografii s velkou DOF můžete vytvořit 
pomocí širokoúhlého objektivu nebo zvolením vysoké hodnoty clony.
Malá hloubka ostrosti
Velká hloubka ostrosti
Co určuje efekt neostrosti?
DOF závisí na hodnotě clony
Nízká hodnota clony znamená, že je clona široce otevřená. Čím je clona 
více otevřená, tím je menší DOF. Vysoká hodnota clony naproti tomu 
znamená, že je clona jen úzce otevřená. Čím je clona méně otevřená, tím 
je větší DOF.
50 mm F5.7
50 mm F22