Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
26
Fotografické koncepce
Blesk
Blesk je při fotografování jednou z nejdůležitějších součástí. Za všech 
situací však nebudete mít dostatek světla. Využití blesku vám umožní 
kompenzovat nedostatek světla a dosahovat různých efektů.
Blesk vám umožňuje dosáhnout přiměřené expozice při špatném 
osvětlení. Je ale užitečný i v situacích s nadbytkem světla. Můžete 
například blesk použít tak, aby osvětlil objekt, který se nachází ve stínu, 
nebo abyste v protisvětle jasně zachytili objekt i pozadí.
Objekty v protisvětle bez blesku
Objekty v protisvětle s bleskem
Směrné číslo blesku
Číslo modelu blesku představuje výkon blesku a maximální množství 
generovaného světla představuje hodnota označovaná jako „směrné 
číslo“. Blesk s vyšším směrným číslem vysílá větší množství světla než 
blesk s nižším směrným číslem. Směrné číslo se vypočítá vynásobením 
vzdálenosti od blesku k objektu a hodnoty clony při citlivosti ISO 
nastavené na 100.
Směrné číslo = Vzdálenost blesku od objektu X hodnota clony
Hodnota clony = Směrné číslo / vzdálenost blesku od objektu
Vzdálenost blesku od objektu = Směrné číslo / hodnota clony
Pokud znáte směrné číslo blesku, můžete při ručním nastavování blesku 
odhadnout přibližnou vzdálenost od blesku k objektu. Pokud má blesk 
například směrné číslo GN 20 a od objektu vzdálen 4 metry, optimální 
hodnota clony je F5.0.