Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
27
Fotografické koncepce
Fotografie s odrazem světla
Fotografování s odrazem světla je metoda odrážení světla od stropů a zdí, 
takže na objekt rovnoměrně rozptýlí. Obvykle mohou snímky pořízené 
s bleskem vypadat nepřirozeně a vrhat stíny. Objekty na fotografiích 
pořízených s odrazem světla nevrhají stíny a vypadají díky rovnoměrně 
rozptýlenému světlu měkčeji.