Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát
30
Uspořádání fotoaparátu
Č.
Název
2
Ovládací volič 1
• 
Na obrazovce Menu: Přejděte na 
požadovanou položku menu.
• 
V inteligentním panelu: Upravte 
vybranou možnost.
• 
V režimu Snímání: V některých 
režimech snímání nastavení rychlosti 
závěrky, hodnoty clony, nastavení 
změny programu, hodnoty expozice 
nebo citlivosti ISO nebo změna velikosti 
oblasti ostření. (str. 177)
• 
V režimu Přehrávání: Zobrazte 
miniatury nebo zvětšete/zmenšete 
fotografii. Otevření nebo zavření balíčku 
fotografií v režimu Přehrávání. Přetáčení 
videa dopředu nebo dozadu.
3
Tlačítko MOBILE
Výběr funkce Wi-Fi.
4
Mikrofon
5
Patice blesku
6
Reproduktor
7
Kontakty objektivu
*  Zabraňte kontaktu s kontakty objektivu a jejich 
poškození.
Č.
Název
1
Volič režimů
• 
t
: Automatický režim (str. 60)
• 
P
: Režim Program (str. 62)
• 
A
: Režim Priority clony (str. 64)
• 
S
: Režim Priority závěrky (str. 65)
• 
M
: Ruční režim (str. 66)
• 
T
: Vlastní režim (str. 67)
• 
i
: Režim Automatické snímání 
Samsung (str. 69)
• 
s
: Inteligentní režim (str. 71)
Č.
Název
8
Očko pro upevnění řemínku
9
Vnitřní anténa
*  Během používání bezdrátové sítě zabraňte 
kontaktu s vnitřní anténou.
10
Pojistka objektivu
11
Snímač obrazu
*  Zabraňte kontaktu se snímačem obrazu a jeho 
poškození.
12
Bajonet objektivu
13
Značka pro montáž objektivu
14
Kontrolka AF-assist/Samospouště
15
Vypínač
16
Tlačítko spouště
17
Tlačítko AEL (str. 117)
• 
V režimu Snímání: Uzamknutí 
nastavení hodnoty expozice nebo 
zaostření nebo provedení přiřazené 
funkce.
• 
V režimu Přehrávání: Chrání vybraný 
soubor.
1
2
3
4 5
10
12
13
11
14
6
4
15
17
16
8
7
9