Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Uspořádání fotoaparátu
31
Č.
Název
2
Tlačítko pro záznam videa
3
Tlačítko EV
• 
Stiskněte a přidržte tlačítko a pak 
otáčením ovládacího voliče 1 nastavte 
hodnotu expozice. (str. 115)
• 
Provedení přidělené funkce. (str. 176)
4
Tlačítko f
• 
Při pořizování fotografie: Přístup 
na inteligentní panel pro doladění 
nastavení.
• 
Při nahrávání videa: Přepínání mezi AF 
a MF.
5
Tlačítko o
• 
Na obrazovce Menu: Uloží vybrané 
možnosti.
• 
V režimu Snímání: Umožňuje ručně 
zvolit oblast ostření v některých 
režimech snímání.
6
Navigační tlačítka
• 
V režimu Snímání
 
-
D
: Změňte informace na displeji.
 
-
I
: Výběr hodnoty ISO.
 
-
C
: Vybere metodu snímání nebo nastaví 
samospoušť.
 
-
F
: Výběr režimu AF.
• 
V ostatních situacích 
Pohyb nahoru, dolů, vlevo a vpravo.
Č.
Název
1
Ovládací volič 2
• 
Na obrazovce Menu: Přejděte na 
požadovanou položku menu.
• 
V inteligentním panelu: Přejděte na 
požadovanou možnost.
• 
V režimu Snímání: V některých 
režimech snímání nastavení rychlosti 
závěrky, hodnoty clony, nastavení 
změny programu, hodnoty expozice 
nebo citlivosti ISO nebo přesun oblasti 
ostření. (str. 177)
• 
V režimu Přehrávání: Zobrazení 
předchozího nebo následujícího 
souboru. Přetáčení videa dopředu nebo 
dozadu.
Č.
Název
7
Tlačítko vymazat/vlastní
• 
V režimu Snímání: Přepnutí do 
pohotovostního režimu nahrávání videa 
nebo provedení přiřazené funkce.  
(str. 174)
• 
V režimu Přehrávání: Odstraní 
soubory.
8
Tlačítko přehrávání
Chcete-li zobrazit obrázky a videa, 
otevřete režim přehrávání.
9
Stavová kontrolka
Udává stav fotoaparátu.
• 
Bliká: Ukládání snímku, nahrávání 
videa, odesílání dat do počítače nebo 
při připojování k síti WLAN nebo 
odesílání snímku.
• 
Stále svítí: Pokud nedochází k přenosu 
dat, pokud je přenos dat do počítače 
dokončen nebo během nabíjení baterie.
10
Tlačítko m
Otevírá možnosti a nabídky.
6
7
2
1
3
4
8
9
10
5