Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Uspořádání fotoaparátu
32
Č.
Název
1
Kryt prostoru baterie/Paměťové karty
2
Závit stativu
3
Značka NFC
4
Port USB a zásuvka spouště závěrky
Připojte fotoaparát k počítači nebo ke spoušti závěrky. Pomocí kabelu spouště závěrky a stativu 
můžete minimalizovat pohyb fotoaparátu.
5
Zásuvka HDMI
6
Dotyková obrazovka
• 
Chcete-li pořídit fotografie ve vysokých nebo nízkých úhlech, nakloňte displej nahoru nebo 
dolů. (str. 14, 33)
• 
Klepnutím na obrazovku vyberte menu nebo možnost. (str. 40)
4
5
6
1
2
3